Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новознам'янська громада» (код ЄДРПОУ: 22547012) був реорганізований і увійшов до складу Піщанської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новознам'янська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Піщанської громади

Перелік запитань для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

                                    ЗАГАЛЬНИЙ  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування", "Про  службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції"

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
14. Державний бюджет України (стаття 96).
15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).
5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).
6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54)

                                 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  (V)
                на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади:

                            Державного реєстратора

1. Перелік питань для підготовки  до іспиту на посаду  Державного реєстратора (Закони України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

1. Сфера дії Закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (ст. 3 ЗУ № 755--IV).

2. Система органів державної реєстрації та їх повноваження  ( ст. 5 ЗУ № 755-IV).

3. Обов’язки державного реєстратора (ст. 6 ЗУ № 755-IV).
4. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 15 ЗУ № 755-IV).

5. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (ст. 17 ЗУ № 755-IV ).

6. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації ( ст. 26 ЗУ № 755-IV).
7.  Підстави для відмови у державній реєстрації ( ст. 28 ЗУ № 755-IV).

8. Відповідальність у сфері державної реєстрації ст. 35 ЗУ № 755).

9. Сфера застосування Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 1 ЗУ № 1952-IV ).

10. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (ст. 4  ЗУ № 1952-IV).

11. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав  ( ст. 5 ЗУ № 1952-IV).

12. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав (ст. 9 ЗУ № 1952-IV).

13. Повноваження державного реєстратора (ст. 10 ЗУ № 1952-IV).

14. Строки державної реєстрації прав ( ст. 19 ЗУ № 1952-IV)

15. Відмова в державній реєстрації прав (ст. 24 ЗУ № 1952-IV)
 

 

                                    ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  (V)
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади:

             1. начальника  загального відділу;

            2. спеціаліста відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму;   

            3.  начальника ЦНАП, адміністратора;

            4.  начальника  відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету   Новознам'янської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області;

           5.  начальника служби у справах дітей  Новознамянської  сільської ради

          6.   спеціаліста І категорії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту

            1.1. Питання для підготовки до  іспиту на посаду начальника загального відділу (Правила діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом  Міністерства  юстиції  України  від 18.06.2015 р. № 1000/5,Закон “Про відпустки”, КЗПп України, Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників № 29 із  змінами).

 

1. Організація документообігу. Робота з вхідною, вихідною і внутрішньою кореспонденцією.

2. Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян.

3. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (стаття 38 КЗпП УКраїни).

4. Мова звернень громадян та відповідей на них.

5. Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Стягнення за порушення трудової дисципліни (стаття 147 КЗпП України).

7. Складання та оформлення розпорядчих документів.

8. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.

9. Супровідні листи і вимоги до їх складання.

10. Якими нормативно-правовими актами регламентується робота із зверненнями громадян.

11. Порядок і строки складання номенклатури справ.

12. Визначення тривалості відпустки (Закон “Про відпустки”, стаття 5)

13.Формування документів у справу та порядок зберігання справ у поточному діловодстві.

14.Термін розгляду звернень громадян.

15.Експертиза цінності документів у діловодстві.

16.Оформлення справ із розгляду звернень громадян.

17.Якими документами регламентується законодавство про працю. (стаття 4 КЗпП України).

18. Розробка  проектів нормативно-правових актів, що стосується кадрових питань

19.Оперативне зберігання справ.

20.Розділи Закону України „Про звернення громадян”.

21.Службове листування: лист, запит, гарантійний лист.

22.Порядок розгляду звернень громадян.

23. Видача трудової книжки в разі звільнення (розділ 4 пункт 4.1. абзац 5).

24.Звернення громадян, які не підлягають розгляду та вирішенню.

25.Довідки, доповідні, пояснювальні та службові записки .

26. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

27. Право працівника на щорічну відпустку (стаття 5), Поділ щорічної відпустки на частини (стаття 12). Соціальні відпустки (стаття 17, 18, 19, 20).

 28. Судова система в Україні. Юрисдикція судів.

29. Порядок проходження і виконання вхідної документації.

30. Розробка  проектів нормативно-правових актів, що стосується  юридичних  питань.

 

2.2. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки

роботи на посаді  спеціаліста  відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму

 (Закон України «Про культуру»;Закон України «Про туризм»;Закон України «Про спорт і фізичну культуру».)

1. Закон України "Про культуру". Основні його засади.

2. Основні форми щодо збереження повноцінного функціонування закладів культури клубного типу, бібліотек.

3. Делеговані повноваження  відділу   культури, молодіжної політики, спорту та туризму у сфері культури.

4. Пошук використання і поширення організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури.

5. Шляхи створення інноваційних закладів культури відповідно до запитів населення (молодіжні центри, центри дитячої творчості, музеї ужиткового мистецтва, клуби, кафе, клуби – бібліотеки, бібліотеки - музеї).

6. Методи підвищення ролі будинку культури, клубів у культурному житті  ОТГ.

7. Заходи щодо підтримки обдарованої молоді.

8. Проведення атестації працівників закладів культури клубного типу та сільских будинків культури.

9. Організація дозвілля молоді. Роль молодіжних організацій та виконавчого комітету  з цього питання.

10. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури.

11. Види клубних закладів.

12. Шляхи розширення господарської самостійності будинків культури, клубів по основних організаційно-творчих засадах.

13. Якими законодавчими актами керується відділ культури, молодіжної політики, спорту та туризму?

14. Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів самодіяльної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

15.  Як готуються  пропозиції до проектів  регіональних програм охорони культурної спадщини та розвитку туризму

16. Як вносяться об'єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього.

17. Основні завдання позашкільної освіти.

18.  Громадські засади у сфері фізичної культури і спорту (Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»).

19. Обов’язки начальника  та спеціаліста  відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму.

20. Поняття культурної спадщини.

21. Класифікація об’єктів культурної спадщини.

22. Відділ культури і туризму  райдержадміністрації.

23.  Порядок розробки програм, для якісної роботи  відділу культури, молодіждної політики, спорту та туризму

24.  Соціальні гарантії працівників у сфері культури.

25. Соціальні гарантії працівників бібліотечних установ (Закон України „Про культуру”)

26.Соціальні гарантії працівників музейних установ (Закон України „Про музеї і музейну справу”

27.Соціальні гарантії викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (Закон України „Про культуру”, ст. 57 Закону України „Про освіту”. Закон України „Про позашкільну освіту”

28.  Фізична культура і спорт - складова частина загальної культури суспільства    (Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»).

29.  Завдання фізичної культури і спорту в Україні (Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»).

30.  Державне регулювання фізичної культури і спорту (Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»).

24.  Право громадян на заняття фізичною культурою і спортом (Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»).

31. Громадські засади у сфері фізичної культури і спорту (Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»).

32. Оздоровлення та відпочинок за кошти державного та місцевого бюджетів.

33. Види спорту. Спортивна класифікація (Закон  України «Про фізичну   культуру і спорт»).

34. Формування державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері.

35. Проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини.

 

3.3.  Питання на перевірку знання  законодавства України  з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади  (начальника ЦНАП, адміністратора виконавчого комітету  Новознам’янської сільської ради)

 

1. Як надаються  суб’єктам звернень  інформація і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг

2. Як приймаються  від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг, строк   після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

3. Як видається  або забезпечується надсилання  суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

5. Як здійснюється  контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

6. Як здійснюється  узагальнення й аналіз стану роботи щодо надання якісних послуг Адміністратором  суб’єктам звернень.

7. Як  обробляються  питання, віднесені до  компетенції Адміністратора, інформація та відповіді за запитами на інформацію відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

8. Яка   персональна відповідальність   Адміністратора за забезпечення належного виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” з питань, віднесених до його компетенції.

9.  Як здійснюється організація  надання адміністративних послуг з суб'єктами надання адміністративних послуг.

10.  Як здійснюється  прийом суб'єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, як розробляється графік роботи адміністраторів.

11.  Порядок отримання в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, висновків з метою надання адміністративної послуги без залучення суб'єкта звернення.

12. Як посвідчуються   копії (фотокопії) документів і виписок з них, витяги з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

13. Перелік адміністративних послуг, що надається Адміністратором.

14.  Які дії або бездіяльність Адміністратора можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законодавством.

15. Для чого потрібна інформаційна та технологічна картка по надання адміністративних послуг.

4.4.  Питання на перевірку знання законодавства по функціональних повноваженнях  начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Новознам’янської  сільської ради

 

1. Як здійснюється  керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери місцевого самоврядування.

2.  Порядок призначення начальника відділу освіти  на посаду та звільнення

3.   Підпорядкування начальника відділу освіти.

4.   Здійснення керівництва діяльністю відділу освіти.

5.  Яка персональна відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

6.   Ступінь відповідальності керівників підрозділів відділу освіти;

7. Якими нормативними актами в своїй роботі повинен керуватися начальник відділу освіти

8.  Як здійснюється керівництво відділом освіти

9. Затвердження положення про структурні підрозділи і посадові обов'язки працівників відділу.

10. Видання в межах своєї компетентності наказів, та організація  їх контролювання і їх виконання.

11. Розпорядження  коштами в межах затвердженого кошторису витрат;

12. Призначення на посаду і звільнення з посади працівників відділу, педагогічних працівників та керівників підвідомчих начальнику відділу  закладів освіти;

13. Забезпечення  закладів освіти педагогічними кадрами.

14. Організація  роботи нарад керівників навчальних закладів та робота колегії відділу освіти.

15. Підготовка питань, що стосуються освіти, для розгляду на сесіях сільської ради.

16. Порядок забезпечення організації літнього відпочинку дітей.

17. Організація   роботи  комісії з атестації педагогічних працівників.

18.Внесення  пропозицій щодо нагородження педагогічних працівників шкільних та дошкільних закладів.

19. Створення  умов для нормального функціонування навчальних закладів.

20.  Персональна відповідальність за організацію з питань охорони праці.

21.Подання проекту кошторису доходів і видатків.

22. Внесення  пропозиції щодо граничної чисельності та фонду праці працівників відділу освіти.

23. Внесення  пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти.

24.  Відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих  прав.    

25. Ліквідація відділу освіти.

26. Затвердження структури та штатної чисельності відділу освіти.

27. Підзвітність відділу освіти.

28. Структура та штатна чисельність  працівників відділу освіти.      

29. Визначення посадових обовязків працівників відділу освіти.

30. Координація роботи методичного кабінету.

31. Розподіл обов’язків між працівниками відділу освіти.

32. Фінансування відділу освіти.

 

5.5.(V) Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  начальника служби у справах дітей  Новознамянської  сільської ради

 1. Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей (ст. 1 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (ст. 2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 3. Профілактика правопорушень серед дітей (ст. 3 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 4. Кримінальна міліція у справах дітей (ст. 5 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 5. Приймальники-розподільники для дітей (ст. 7 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 6. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації (ст. 8 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 7. Центри медико-соціальної реабілітації дітей (ст. 9 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 8. Спеціальні виховні установи Державного департаменту України з питань виконання покарань (ст. 10 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 9. Притулки для дітей служб у справах дітей (ст. 11 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 10. Джерела і порядок фінансування органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (ст. 12 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 11. Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах для дітей (ст. 13 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 12. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень (ст. 15 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 13. Контроль за діяльністю органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (ст. 16 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 14. Прокурорський нагляд за додержанням цього Закону (ст. 17 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 15. Функції служби у справах дітей (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»).
 16. Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 17. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 6 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 18. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 19. Органи опіки та піклування (ст. 11 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 20. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (ст. 26 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 21. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (ст. 33 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 22. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 19 Сімейний Кодекс України).
 23. Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейний Кодекс України).
 24. Правові наслідки позбавлення батьківських прав (ст. 166 Сімейний Кодекс України).
 25. Управління майном дитини (ст. 177  Сімейний Кодекс України).
 26. Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 Сімейний Кодекс України).
 27. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (ст. 243 Сімейний Кодекс України).
 28. Прийомна сім'я (ст. 256-1 Сімейний Кодекс України)
 29. Дитячий будинок сімейного типу (ст. 256-5 Сімейний Кодекс України).  

  6.6.  (VI). Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень   спеціаліста І категорії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту

  1. Планування роботи відділу освіти.

  2. Як здійснюється  контроль за організацією підвезення школярів до місць навчання?

  3. Які вимоги до  статутів  навчальних закладів в частині неприбуткованості згідно до вимог Бюджетного кодексу?
  4. Як повинно бути  організовано індивідуальне навчання та навчання хворих дітей вдома, інклюзивна освіта?

  5.  Як вимоги до підготовки  та проведення державної підсумкової атестації?

  6. Як повинна створюватися  база даних про випускників 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів?
  7. Як ведеться  облік документів суворої звітності?

  8.Як забезпечуються  загальноосвітні навчальні заклади   документами суворої звітності, як контролюється  правильність їх оформлення і видачі на місцях?

  9. Як здійснюється  керівництво та контроль  за роботою з цивільної оборони в загальноосвітніх закладах?

  10. Як складається графік  здачі   статистичної  звітності у  загальноосвітніх навчальних закладах?

  11.  Як ведеться робота  з кадрами у  загальноосвітніх навчальних закладах?

  на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

  12. Як ведеться  навчально-методичне забезпечення середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді?

  13. Як повинна бути організована   робота по розвитку  фізкультури і спорту   в навчальних закладах так і за місцем проживання  членів громади?

  14. Як видаються  в межах своєї компетентності накази, та організація  їх контролювання і виконання?
  15. Яка відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих  прав?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua